סרט של קק"ל מ 1952

אסמכתא:https://drive.google.com/file/d/1V0mXAqtcr-iQmQbWt_Y-yBxNj3cBaXBf/view?usp=sharing
תאריך:05/11/2021
תאריך פרסום:15/11/2021 22:56
עדכון אחרון:16/11/2021 07:57

תוכן:

ריקודים על הפרגולה - גברי הררי,

דן, אביבה בני

סיקול - בוזיה שתיל, גיקו פרנץ

חצר המשק

הוכברג

נחמה גור עם ילד אלומה על

הפרגולה

בוזיה שתיל במטעים

גן הירק - חוה גוטמן

אוריאל ברגיא על הטרקטור

לול - שרה סורוצקי

מכוורת

עדר הכבשים במרעה - ינקו סולומון

מטעים – מישו בן אפרים, צבי

וישניצר

רפת - עקיבא סטרוסטינצקי

לול - שרה סורוצקי

מסגריה - עזרי שטרנברג

מוסך - שמואל אלוני

מטעים - מיכה מיכאליס, רנה

אלעזר, חונקה יגול

יהודה הירשלר, לוטה

ארליך

עץ התאנה - נראה כבר לאחר כרסום

התולעים

טוטו דרור מנצח על המקהלה

במוסד

הורים של חברים בעבודה

דואר - יוצי חרן

שלמה מאיר מצייר

מועדון לחבר - חברים רבים

ילדים בטיול עם עליזה שימרון ויטיס קבוצת לפיד בגן יהושוע

 

קישור לסרטון